Ивайло Маринов е роден през 1979 г. в гр. Видин. Живее и работи в гр. София.

Ивайло Маринов е художник, който сравнително късно започва да се занимава с изобразително изкуство, към което е насочен, когато е на 20 години, от една от видните български художници в областта на живописта Костадинка Цветкова.

Важен етап в неговото развитие е обучението в курсове по композиция и живопис на Елза Артемонцева и Николай Иванов.

През периода 2004-2008 г. студент по специалност „Стенопис“ във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, където стига до трети курс, но по лични причини преустановява по-нататъшното си обучение там.

Продължава да работи самостоятелно и да развива своята най-силна черта, а именно да импровизира. Досега има около 500 картини, предимно в областта на абстрактната живопис. Използва винаги акрил и смесва различни техники.

Член е на Съюза на българските художници от 2020 г.

Има една самостоятелна изложба „ЖИВОПИС“ (05.10 – 18.10.2010 г.) в Малка Художествена Галерия, бул. „Васил Левски“ № 52, гр. София, продадени 6 картини.

Самостоятелна изложба „ЖИВОПИС“, 05.10 – 18.10.2010 г.

Малка художествена галерия бул. „Васил Левски“ № 52, гр. София
Продадени 6 картини

 

Участия в общи изложби:

1. Международна изложба „БОЛНИЦА ЗА ВЛЮБЕНИ“ (01.03–26.03.2013 г.), галерия „Райко Алексиев“, ул."Раковски“ № 125, гр. София.

2.    Национална изложба за изобразително изкуство, Сливен 2020

3.    Международен изложбен проект „Колегиум“, 2021 г., Беларус

4.    Национално триенале за съвременна живопис „МОСТОВЕ“ – Габрово, 2021

5.    Международно биенале на живописта – Кишенев (Chisinau), Молдова, 2021

6.    БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ“ – МОНТАНА 2021, гр. Монтана, 2021 г.

7.    Национална изложба за изобразително изкуство, Сливен 2021

8.  „Биографично: места на преживяното. Сенки от миналото, сенки от бъдещето“, Годишна обща изложба живопис СБХ, секция „Живопис“, 04.05 – 28.05.2022 г., ул. „Шипка“ № 6, София 2022 г.

9.    Национална художествена изложба „Земята на Ботев“ – 2022, Враца 2022 г.

10. Национална изложба „Велико Търново  Пространство за вдъхновение 2023“, Велико Търново, 2023 г. 

11. Международно биенале на живописта – Кишенев (Chisinau), Молдова, 2023

12. Национална художествена изложба „Земята на Ботев“ – 2023, 27 май  30 юни 2023  г., Враца 2023 г.

13. Изложба "Избрани творби от биенале "Тенец" (2014-2021), 1 – 30 август 2023 г., гр.  Монтана, 2023 г.

14. БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ“ – МОНТАНА 2023, гр. Монтана, 2023 г.

15. Международно биенале "Изкуството на миниатюрата"  Срещу вятъра, 13 октомври – 13 декември 2023, Русе, 2023 г.

16. Изложба "Нови творби" постъпили във фонда на галерия "Кирил Петров" през 2023 г., 8  28 февруари 2024 г., Монтана, 2024 г.